U opciji „Informacije o performansama i alatke“ nalazi se lista zadataka koji mogu pomoći da se performanse računara poboljšaju i informacije o mogućnostima performansi računara.

  • Otvorite opciju „Informacije o performansama i alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Informacije o performansama i alatke.

Zadaci koji mogu pomoći da se performanse poboljšaju

U levom oknu opcije „Informacije o performansama i alatke“ nalaze se zadaci koji vam mogu pomoći da poboljšate performanse računara. U ovoj tabeli su opisani ti zadaci.

Zadatak Opis
Zadatak

Upravljanje programima koji se pokreću sa sistemom

Opis

Neki programi se automatski pokreću sa sistemom Windows. Otvaranje velikog broja ovakvih programa u isto vreme može usporiti računar.

Da biste onemogućili ove programe da se pokreću sa sistemom, koristite program Windows zaštitnik. Za više informacija pogledajte odeljak Sprečavanje automatskog pokretanja programa pri pokretanju sistema Windows.

Zadatak

Podešavanje vizuelnih efekata

Opis

Performanse možete optimizovati promenom načina pojavljivanja menija i prozora.

Zadatak

Podešavanje opcija indeksiranja

Opis

Opcije indeksiranja vam pomažu da lako i brzo na računaru pronađete ono što tražite.

Možete pretraživati efikasnije sužavanjem pretrage na one datoteke ili fascikle koje često koristite. Za više informacija pogledajte odeljak Poboljšavanje Windows pretraga pomoću indeksa: najčešća pitanja.

Zadatak

Podešavanje postavki napajanja

Opis

Promenite postavke u vezi sa napajanjem kako bi računar bio efikasniji u uštedi energije i podesite potrošnju baterije za prenosive računare.

Zadatak

Otvaranje alatke „Čišćenje diska“

Opis

Ovom alatkom se brišu nepotrebne ili privremene datoteke na čvrstom disku da bi se povećala količina prostora za skladištenje. Za više informacija pogledajte odeljak Brisanje datoteka korišćenjem alatke „Čišćenje diska“.

Zadatak

Napredne alatke

Opis

Pristupite naprednim sistemskim alatkama kao što su „Prikazivač događaja“ i „Sistemske informacije“ koje administratori sistema i IT profesionalci često koriste da bi rešili probleme. Takođe, možete da vidite obaveštenja o problemima koji su u vezi sa performansama i radnjama koje treba da preduzmete. Na primer, ako Windows otkrije da upravljački program smanjuje performanse, kliknite na obaveštenje da biste saznali koji upravljački program uzrokuje problem i pogledali pomoć za ažuriranje upravljačkog programa. Problemi na vrhu liste više utiču na sistem nego oni na dnu liste.

Prikazivanje detalja o hardveru računara

Možete saznati i osnovni rezultat indeksa iskustva u radu sa sistemom Windows. Ovaj rezultat meri mogućnost hardverske i softverske konfiguracije računara i predstavlja opšti indikator performansi. Ovaj indeks koriste drugi izdavači softvera, tako da pri kupovini programa možete da kupite one koji odgovaraju osnovnom rezultatu vašeg računara. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je indeks iskustva u radu sa sistemom Windows?

Da biste videli detaljne informacije o hardveru računara, kao što su brzina procesora, količina instalirane radne memorije (RAM) i veličina čvrstog diska, kliknite na dugme Prikaži i odštampaj detalje.