Šta su diskusione grupe?

Diskusione grupe su forumi diskusija na Internetu gde se grupe korisnika sa zajedničkim interesovanjima okupljaju da bi razgovarali o svemu, počev od softvera, preko stripova do politike. Za razliku od e‑poruka koje su vidljive samo pošiljaocu i navedenim primaocima, poruke diskusione grupe može da pročita svako ko prikaže grupu u kojoj su objavljene. Diskusione grupe su po opsegu međunarodne, sa učesnicima iz svih delova Interneta.

Pre nego što budete mogli da prikažete poruke u diskusionoj grupi, biće vam potreban program za čitanje diskusionih grupa, poput programa Windows pošta. Program za čitanje diskusionih grupa koristi se za preuzimanje poruka sa servera diskusionih grupa. Mnogi dobavljači Internet usluga (ISP) nude svojim korisnicima pristup serverima diskusionih grupa. Ti serveri tipično sadrže na hiljade grupa koje pokrivaju najrazličitije teme. Neki serveri diskusionih grupa sadrže posebne teme. Na primer, server diskusija Microsoft Help Groups, koji se nalazi na Web lokaciji news.microsoft.com, nudi diskusione grupe posvećene proizvodima korporacije Microsoft.