Šta su particije i logičke disk jedinice?

Particija, koja se ponekad zove i volumen, predstavlja oblast na čvrstom disku koja se može formatirati pomoću sistema datoteka i identifikovati pomoću slovne oznake. Na primer, disk jedinica C je particija na većini računara koji koriste Windows.

Kada u ovoj verziji sistema Windows za kreiranje particija na osnovnom disku koristite alatku „Upravljanje diskovima“, proširenje konzoleMicrosoft Management Console (MMC), prve tri particije koje kreirate biće primarne particije. One mogu biti korišćene za pokretanje operativnog sistema. Ako želite da kreirate više od tri particije, četvrta particija se kreira kao proširena particija.

Proširena particija predstavlja način da zaobiđete ograničenje vezano za broj primarnih particija koje osnovni disk može imati. Proširena particija je kontejner koji može da sadrži jednu ili više logičkih disk jedinica. Logičke disk jedinice funkcionišu kao primarne particije, samo što se ne mogu koristiti za pokretanje operativnog sistema.

Čvrsti disk treba da bude podeljen na particije i formatiran pre nego što na njemu uskladištite podatke. Na mnogim računarima postoji jedna particija koja je jednaka veličini čvrstog diska. Deljenje čvrstog diska na nekoliko particija nije obavezno, ali može biti korisno za organizovanje podataka na čvrstom disku. Neki korisnici više vole da imaju odvojene particije za datoteke sistema Windows, programe i lične podatke.