Dozvole su pravila povezana sa objektima na računaru ili mreži, kao što su datoteke i fascikle. Dozvole određuju da li možete da pristupite objektu i šta možete da uradite sa njim. Na primer, možda imate pristup dokumentu u deljenoj fascikli na mreži, ali možete samo da čitate dokument, a ne i da ga menjate. Administratori sistema i korisnici sa administratorskim nalogom na računaru mogu da dodele dozvole pojedinačnim korisnicima ili grupama.

Sledeća tabela prikazuje nivoe dozvola koji su obično dostupni za datoteke i fascikle.

Nivo dozvole
Opis

Puna kontrola

Korisnici mogu da vide sadržaj datoteke ili fascikle, promene postojeće datoteke i fascikle, kreiraju nove datoteke i fascikle, kao i da pokrenu programe u fascikli.

Menjanje

Korisnici mogu da promene postojeće datoteke i fascikle, ali ne mogu da kreiraju nove.

Čitanje i izvršavanje

Korisnici mogu da vide sadržaj postojećih datoteka i fascikli i mogu da pokrenu programe u fascikli.

Čitanje

Korisnici mogu da vide sadržaj fascikle i da otvore datoteke i fascikle.

Pisanje

Korisnici mogu da kreiraju datoteke i fascikle i da unose izmene u postojeće datoteke i fascikle.