Šta su dozvole za štampač?

Dozvole za štampač određuju kojim svojstvima štampača možete da upravljate, na primer preimenovanjem ili deljenjem štampača, dozvolom ili zabranom pristupa štampaču i određivanjem ko može da upravlja dokumentima ili svojstvima štampača. Dozvolama za štampač obično upravlja osoba koja je instalirala štampač ili administrator sistema ako je štampač instaliran na mrežu u preduzeću.

Dozvole se mogu dodeliti svakoj osobi koja koristi štampač ili grupi korisnika sa istim tipom korisničkog naloga. Na primer, članovi grupe administratora na računaru imaju dozvolu za podrazumevano upravljanje štampačima.

U sistemu Windows ponuđena su četiri tipa dozvola za štampač:

  • Štampaj. Po podrazumevanoj vrednosti, svaki korisnik može da štampa, otkaže, pauzira ili ponovo pokrene dokumente ili datoteke koje je poslao na štampač.

  • Upravljaj dokumentima. Ako imate dozvole, možete upravljati svim nalozima za štampanje koji se nalaze na čekanju u redosledu štampanja, uključujući dokumente ili datoteke koje štampaju drugi korisnici. Za više informacija pogledajte odeljak Prikazivanje redosleda štampanja.

  • Upravljaj štampačima. Ova dozvola vam omogućava preimenovanje, brisanje, deljenje i biranje željenih opcija pri štampanju. Takođe vam omogućava da odaberete dozvole za štampač za druge korisnike i da upravljate svim zadacima za štampanje. Na primer, članovi grupe administratora na računaru imaju dozvolu za podrazumevano upravljanje štampačima.

  • Posebne dozvole. Ove dozvole, koje obično koriste administratori sistema, mogu se koristiti za promenu vlasnika štampača, ako je potrebno. AUTOR I VLASNIK štampača ima sve dozvole i to je podrazumevano osoba koja instalira štampač.