Šta su opcije potvrde identiteta servera?

U opciji „Veza sa udaljenom radnom površinom“, potvrdom identiteta servera se proverava da li se povezujete sa odgovarajućim udaljenim računarom ili serverom. Ova bezbednosna mera vas sprečava da se povežete sa računarom ili serverom sa kojim niste imali nameru da se povežete i na taj način otkrijete poverljive informacije. Postoje tri raspoložive opcije za potvrdu identiteta:

  • Uvek se poveži, čak i ako potvrda identiteta ne uspe (najmanje bezbedna)

    Ovom opcijom se uspostavlja veza, čak i ako veza sa udaljenom radnom površinom ne može da potvrdi identitet udaljenog računara.

  • Upozori me ako potvrda identiteta ne uspe (bezbednija)

    Ukoliko veza sa udaljenom radnom površinom ne može da potvrdi identitet udaljenog računara, ova opcija vas upozorava i možete da odaberete da li želite da nastavite sa vezom ili ne.

  • Nemoj se povezivati ako potvrda identiteta ne uspe (najbezbednija)

    Ova opcija sprečava povezivanje ukoliko veza sa udaljenom radnom površinom ne može da potvrdi identitet udaljenog računara.

Ako niste sigurni koju opciju da odaberete, obratite se administratoru sistema ili vlasniku udaljenog računara.

Udaljeni računari koji koriste sistem Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 (SP1) ili ranije verzije operativnih sistema, ne mogu da pruže potvrdu identiteta. Ako znate da udaljeni računar koristi neku od ovih ranijih verzija operativnih sistema, upozorenja za potvrdu identiteta možete izbeći izborom opcije Uvek se poveži, čak i ako potvrda identiteta ne uspe.

Napomena

  • Ako želite trajno da promenite opciju za potvrdu identiteta servera, postavke za taj udaljeni računar možete sačuvati u .rdp datoteci (datoteka koja sadrži sve postavke veze određenog udaljenog računara). Da biste to uradili, u opciji „Veza sa udaljenom radnom površinom“ izaberite nivo provere identiteta, a zatim na kartici Opšti podaci kliknite na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj kao. Da biste se ubuduće povezivali sa istim udaljenim računarom, dvaput kliknite na .rdp datoteku.