Ukoliko želite da se povežete sa Internetom, evo opcija.

Bežično

Odaberite ovu opciju ako imate bežičnu mrežnu skretnicu ili mrežu ili ako se povezujete sa vrućom tačkom, čak i u slučaju da imate i vezu širokog propusnog opsega.

Veza širokog propusnog opsega (PPPoE)

Odaberite ovu opciju ako je računar povezan direktno sa modemom širokog propusnog opsega (naziva se i digitalna pretplatnička linija [DSL] ili kablovski modem) i ako imate Internet nalog Point-to-Point Protocol preko Etherneta (PPPoE). U slučaju ovog tipa naloga potrebno je da navedete korisničko ime i lozinku za povezivanje.

Napomena

  • Ako želite da povežete bežičnu mrežu sa Internetom pomoću modema širokog propusnog opsega, izaberite opciju Bežično.

Pozivna veza

Odaberite ovu opciju ako imate modem koji nije DSL ili kablovski modem ili ako za povezivanje računara sa Internetom želite da koristite Integrated Services Digital Network (ISDN).