Ako planirate da imate bežičnu mrežu, treba da je podesite da mogu da joj pristupe samo ljudi koje odaberete. Evo nekoliko opcija za bezbednost bežične mreže.

Prikaži sve

Wi-Fi Protected Access (WPA)

WPA šifruje informacije i takođe proverava da li je bezbednosni ključ za mrežu izmenjen. WPA takođe potvrđuje identitet korisnika kako bi se uverio da samo ovlašćeni ljudi mogu da pristupe mreži.

Postoje dva tipa WPA potvrde identiteta: WPA i WPA2. WPA je namenjen za rad sa svim bežičnim mrežnim adapterima, ali možda neće raditi sa starijim mrežnim skretnicama ili pristupnim tačkama. WPA2 je bezbedniji od WPA, ali ne radi sa nekim starijim mrežnim adapterima. WPA je namenjen za korišćenje sa 802.1X serverom za potvrdu identiteta, koji svakom korisniku dodeljuje različite ključeve. To se naziva WPA-Enterprise ili WPA2-Enterprise. Može se koristiti i u režimu preliminarno deljene šifre (PSK), pri čemu svaki korisnik dobija istu frazu za prolaz. To se naziva WPA-Personal ili WPA2-Personal.

Wired Equivalent Privacy (WEP)

WEP je stariji metod bezbednosti mreže koji je i dalje dostupan da bi se podržali stariji uređaji, ali se više ne preporučuje. Kada omogućite WEP, podešavate bezbednosni ključ za mrežu. Taj ključ šifruje informacije koje računar šalje drugom računaru preko mreže. Međutim, WEP bezbednost je relativno lako probiti.

Upozorenje

  • Ne preporučujemo korišćenje WEP metoda. WPA ili WPA2 su bezbedniji. Ako isprobate WPA ili WPA2 i oni ne funkcionišu, preporučujemo da nadogradite mrežni adapter na neki koji radi sa WPA ili WPA2 metodom.

802.1X potvrda identiteta

802.1X potvrda identiteta može pomoći u poboljšavanju bezbednosti za 802.11 bežične mreže i ožičene Ethernet mreže. 802.1X koristi server za potvrdu identiteta da bi proverio korisnike i obezbedio pristup mreži. Na bežičnim mrežama, 802.1X može da radi sa Wired Equivalent Privacy (WEP) ili Wi-Fi Protected Access (WPA) šiframa. Ovaj tip potvrde identiteta obično se koristi prilikom povezivanja sa mrežom na radnom mestu.