Kada kreirate izuzetak ili otvorite port u zaštitnom zidu, dopuštate određenom programu da šalje informacije na računar ili računara kroz zaštitni zid. Dopuštanje programu da komunicira kroz zaštitni zid (ponekad se naziva deblokiranje) je nalik otvaranju malih vrata u zaštitnom zidu.

Svaki put kada kreirate izuzetak ili otvorite port za komunikaciju programa kroz zaštitni zid, računar postaje malo manje bezbedan. Što više izuzetaka ili otvorenih portova zaštitni zid ima, to su veće mogućnosti za hakere ili zlonamerni softver da koriste te otvore za širenje crva, pristup datotekama ili da sa vašeg računara šire zlonamerni softver drugima.

Obično je bezbednije da kreirate izuzetak za program nego da otvorite port. Ako otvorite port, on ostaje otvoren sve dok ga ne zatvorite, bez obzira da li ga program koristi ili ne. Ako kreirate izuzetak, „vrata“ će biti otvorena samo onoliko vremena koliko je potrebno za određenu komunikaciju.

Da biste smanjili bezbednosni rizik:

  • Kreirajte izuzetak ili otvorite port samo kada zaista morate i uklonite izuzetke ili zatvorite portove koji vam više nisu potrebni.

  • Nikad nemojte kreirati izuzetak ili otvoriti port za program koji ne prepoznajete.