Meni „Opcije za oporavak sistema“ u ovoj verziji operativnog sistema Windows sadrži nekoliko alatki koje vam mogu pomoći da oporavite Windows od ozbiljne greške. Možete vršiti popravke datoteka koje Windows koristi da bi se pokrenuo, izvršiti operaciju vraćanja u prethodno stanje pomoću funkcije „Oporavak sistema“ i vratiti ceo računar i sistemske datoteke u prethodno stanje pomoću rezervnih kopija koje ste prethodno napravili.

Meni „Opcije za oporavak sistema“ nalazi se na Windows instalacionom disku. Meni je možda instaliran i na čvrstom disku ako računar ima unapred instalirane opcije za oporavak.

Napomena

 • Ako računar ne sadrži meni „Opcije za oporavak sistema“, proizvođač računara je možda obezbedio druge opcije za oporavak. Pogledajte informacije koje ste dobili uz računar ili posetite Veb lokaciju proizvođača da biste dobili više informacija.

Opcije za oporavak sistema Opis
Opcije za oporavak sistema

Popravka pri pokretanju

Opis

Rešava određene probleme, na primer oštećene sistemske datoteke ili sistemske datoteke koje nedostaju, koji mogu da spreče ispravno pokretanje operativnog sistema Windows. Kada pokrenete funkciju „Popravka pri pokretanju“, ona skeniranjem traži problem na računaru, a zatim pokušava da ga popravi kako bi računar mogao ispravno da se pokrene. Više informacija potražite u članku Popravka pri pokretanju: najčešća pitanja.

Opcije za oporavak sistema

Oporavak sistema

Opis

Ova opcija vam pomaže da vratite sistemske datoteke računara u raniju tačku u vremenu. To je način opozivanja sistemskih promena na računaru bez uticaja na lične datoteke, na primer e-poštu, dokumente ili fotografije. Ako koristite opciju „Oporavak sistema“ kada je računar u bezbednom režimu, ne možete opozvati operaciju vraćanja u prethodno stanje. Međutim, možete ponovo pokrenuti opciju „Oporavak sistema“ i odabrati drugu tačku vraćanja sistema ako ona postoji. Više informacija potražite u članku Oporavak sistema: najčešća pitanja.

Opcije za oporavak sistema

Windows Complete PC oporavak sistema

Opis

Vraća sadržaj čvrstog diska iz rezervne kopije u prethodno stanje. Za više informacija potražite termin „complete PC oporavak sistema“ u opciji „Pomoć i podrška“. Funkcija „Windows Complete PC rezervna kopija i oporavak sistema“ nije uključena uz Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ni Windows Vista Home Premium.

Opcije za oporavak sistema

Windows alatka za dijagnostiku mreže

Opis

Skenira memoriju računara u potrazi za greškama. Više informacija potražite u članku Kako da znam da li računar ima problem sa memorijom?

Opcije za oporavak sistema

Komandna linija

Opis

Komandna linija zamenjuje opciju Recovery Console iz starijih verzija operativnog sistema Windows. Napredni korisnici mogu da koriste komandnu liniju da bi izvršavali operacije u vezi sa oporavkom, kao i da pokreću druge alatke komandne linije za dijagnostiku i rešavanje problema. Da biste prikazali listu uobičajenih komandi, na komandnoj liniji otkucajte help i pritisnite taster ENTER.

Pristupanje meniju „Opcije za oporavak sistema“

Ako imate Windows Vista instalacioni disk, morate ponovo pokrenuti (pokrenuti) računar pomoću instalacionog diska. Ako ne pokrenete računar ponovo sa diska, opcija popravke računara neće se pojaviti.

Ako imate Windows instalacioni disk:

 1. Ubacite instalacioni disk.

 2. Ponovo pokrenite računar.

  Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite na strelicu pored dugmeta ZaključajSlika dugmeta „Zaključaj“, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.
 3. Ako vam bude zatraženo, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli Windows sa instalacionog diska.

  Napomena

  • Ako računar nije konfigurisan za pokretanje as CD-a ili DVD-a, proverite informacije koje ste dobili uz računar. Možda će biti potrebno da promenite postavke BIOS-a računara. Više informacija potražite u odeljku BIOS: najčešća pitanja.

 4. Odaberite jezičke postavke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Izaberite opciju Popravi računar.

 6. Izaberite operativni sistem koji želite da popravite i kliknite na dugme Dalje.

 7. U meniju Opcije za oporavak sistema izaberite alatku da biste je otvorili.

Ako računar ima unapred instalirane opcije za oporavak:

 1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove iz računara i ponovo ga pokrenite.

  Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite na strelicu pored dugmeta ZaključajSlika dugmeta „Zaključaj“, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.
 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako je na računaru instaliran jedan operativni sistem, prilikom ponovnog pokretanja pritisnite i držite taster F8. Taster F8 treba da pritisnete pre nego što se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, moraćete da pokušate ponovo tako što ćete sačekati da se pojavi odziv za prijavljivanje u Windows, a zatim isključiti i ponovo pokrenuti računar.

  • Ako računar ima više operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da biste označili operativni sistem koji želite da popravite, a zatim pritisnite i držite taster F8.

 3. Na ekranu Više opcija za pokretanje koristite tastere sa strelicama da biste označili stavku Popravite računar, a zatim pritisnite taster ENTER. (Ako opcija Popravi računar nije navedena, računar ne sadrži meni „Opcije za oporavak sistema“ kao unapred instaliranu opciju za oporavak.)

 4. Izaberite kodni raspored i kliknite na dugme Dalje.

 5. Izaberite korisničko ime i unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. U meniju Opcije za oporavak sistema izaberite alatku da biste je otvorili.