Šta su korisnički profili?

Vaš korisnički profil je kolekcija postavki zbog kojih računar izgleda i radi kako vi želite. Sadrži vaše postavke za pozadine radne površine, čuvare ekrana, željene postavke pokazivača, postavke zvuka i druge funkcije. Korisnički profili obezbeđuje da se vaše lične željene postavke koriste pri svakom prijavljivanju na Windows.

Korisnički profil se razlikuje od korisničkog naloga koji koristite za prijavljivanje na Windows. Svaki korisnički nalog ima bar jedan korisnički profil koji je povezan sa njim.