Možete promeniti format koji Windows koristi za prikaz informacija (kao što su datum, vreme, valuta i merne jedinice) tako da se podudara sa standardima ili jezikom koji se koristi u zemlji ili regionu gde se nalazite. Na primer, ukoliko radite na dokumentima na francuskom i engleskom jeziku, možete promeniti format na francuski jezik tako da valutu prikažete u evrima ili datum u formatu dan/mesec/godina.

Ukoliko je potrebno da otkucate i uredite dokumente na više jezika, možete dodati jezike unosa. Većina jezika unosa podržava više rasporeda tastera na tastaturi, uređivača metoda unosa (IME) i programa za prepoznavanje govora i rukopisa. Na vama je da izaberete koje ćete do ovih opcija koristiti. Eksperimentišite sa opcijama da biste otkrili koje vam najviše odgovaraju. Iako većinu poslova obavljate na jednom jeziku, možda ćete želeti da isprobate druge rasporede tastera na tastaturi. Na primer, ukoliko je potrebno da otkucate pisma sa dijakriticima na engleskom jeziku, možda će vam biti lakše da koristite raspored tastera na tastaturi SAD-međunarodna umesto standardnog rasporeda na tastaturi za SAD.

Kada dodajete jezike unosa, rasporede tastera na tastaturi, uređivače metoda unosa ili programe za prepoznavanje govora i rukopisa, Windows prikazuje traku jezika na radnoj površini. Traka jezika obezbeđuje brz način da sa radne površine promenite jezik unosa ili raspored tastera na tastaturi. Za više informacija pogledajte odeljak Traka jezika (pregled).

Možete promeniti i jezik prikaza—jezik na kome je prikazan tekst korisničkog interfejsa—tako da čarobnjake, dijaloge, menije i druge stavke u korisničkom interfejsu možete prikazati na različitim jezicima. Neki jezici prikaza su podrazumevano instalirani, a za druge je potrebno da instalirate jezičke datoteke. Za više informacija pogledajte odeljak Promena jezika prikaza.