Šta znači kada se program ne odaziva?

Ako se program ne odaziva, to znači da je njegova interakcija sa operativnim sistemom Windows sporija nego inače, obično zato što je u programu došlo do problema. Ako je problem privremenog karaktera i ako odaberete da čekate, neki programi će ponovo početi da se odazivaju. U zavisnosti od dostupnih opcija, takođe možete da odaberete da zatvorite ili ponovo pokrenete program.

Kada zatvorite program koji je prestao da se odaziva, zatvaraju se sve datoteke ili dokumenti koje ste pomoću njega otvorili, a ne samo onaj koji ste gledali kada je došlo do problema. Neki programi će možda pokušati da sačuvaju informacije, ali to zavisi od programa koji koristite. Da biste sprečili gubitak informacija, često čuvajte ono što radite.