Šta se dogodilo sa programom Dr. Watson?

Dr. Watson, alatka za analizu otkazivanja sistema ili „pada“, u ovoj verziji operativnog sistema Windows zamenjena je alatkom „Izveštaji o problemima i rešenja“.

Alatka „Izveštaji o problemima i rešenja“ pomaže pri traženju rešenja za hardverske i softverske probleme do kojih može doći na računaru. Možete da podesite Windows da izveštava o problemima i automatski proveri da li postoje rešenja ili možete odabrati opciju traženja rešenja uvek kada dođe do problema. Opisi problema i njihova rešenja se čuvaju, tako da ih uvek možete pogledati.