Šta se dogodilo sa komandom „Pokreni kao“?

U prethodnim verzijama operativnog sistema Windows, morao je da se koristi administratorski nalog da bi se obavile određene operacije, kao što je izmena postavki sistema ili instaliranje softvera. Ako ste bili prijavljeni kao korisnik sa ograničenim pravima, komanda Pokreni kao uklanjala je potrebu da se odjavite i zatim ponovo prijavite kao administrator.

U ovoj verziji operativnog sistema Windows, komanda „Pokreni kao“ je izmenjena u komandu Pokreni kao administrator. Retko ćete morati da koristite komandu „Pokreni kao administrator“, jer će Windows automatski tražiti od vas da unesete lozinku za administratora kada to bude potrebno. Neki stariji programi će možda i dalje zahtevati da koristite komandu „Pokreni kao administrator“ kako bi se uklonila potreba da se odjavite i zatim ponovo prijavite na računar.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa ili datoteku koju želite da otvorite, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

  2. Izaberite administratorski nalog koji želite da koristite, a zatim otkucajte lozinku.

Savet

  • Ako ste prijavljeni kao standardni korisnik, možete koristiti i komandu „Pokreni kao administrator“ da biste pokrenuli program kao drugi korisnik, čak i ako taj korisnik nema administratorski nalog. Da biste to uradili, kliknite na komandu Pokreni kao administrator, a zatim izaberite korisnički nalog. Ako ste prijavljeni kao administrator, biće potrebno da otkucate runas.exe /korisničko ime u prozoru komandne linije ako želite da pokrenete program kao drugi korisnik.