Šta ako se moj uređaj sinhronizuje sa drugom bibliotekom programa Windows Media Player?

Ako sa računarom povežete uređaj koji se već sinhronizuje sa drugom bibliotekom programa Windows Media Player, možete da odaberete da privremeno vršite sinhronizaciju sa trenutnom bibliotekom ili možete da odaberete da pređete na trajnu sinhronizaciju uređaja sa trenutnom bibliotekom. Ako odaberete samo privremenu sinhronizaciju, određene funkcije programa Player neće biti dostupne. Na primer, sve promene u informacijama o medijima na uređaju neće se kopirati u datoteku u biblioteci. Takođe, biblioteka koja ima trajno učešće u sinhronizaciji sa uređajem neće moći da ukloni datoteke dodate u trenutnoj sesiji i zato morate ručno da ih uklonite.

Ako odlučite da trajno vršite sinhronizaciju sa trenutnom bibliotekom, sve postojeće datoteke na uređaju ostaće na uređaju dok ih ručno ne uklonite. Da biste ručno uklonili datoteke, uradite sledeće:

  1. Pokrenite Player i povežite uređaj sa računarom.

  2. Ako je potrebno, izaberite karticu Sinhronizacija, a zatim izaberite uređaj u oknu „Navigacija“.

  3. Kliknite desnim tasterom na datoteku ili datoteke koje želite da uklonite sa uređaja i izaberite stavku Izbriši.