Šta ako je slika suviše velika za slanje e‑poštom?

Vaša e‑poruka verovatno neće biti isporučena. Pošto većina servera e‑pošte ograničava veličinu svake poruke, isporuka će biti neuspešna ako pokušate da pošaljete veoma veliku sliku ili više slika odjednom. Ako imate problema sa slanjem e‑poruke, izvršite jednu od sledećih radnji:

Prikaži sve

Prepustite sistemu Windows da automatski promeni veličinu slike

  1. Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

  2. Kliknite na sliku koju želite da pošaljete e‑poštom.

    Da biste poslali više slika e‑poštom držite, pritisnut taster CTRL i kliknite na željene slike.

  3. Na traci sa alatkama kliknite na dugme E‑pošta.

  4. U dijalogu Prilaganje slika i datoteka izaberite veličinu slike na listi Veličina slike, a zatim kliknite na dugme Priloži.

    Windows će automatski promeniti veličinu slike i priložiti je e‑poruci.

Slanje manjeg broja slika u e‑porukama

Iako je veličina svake slike mala, slanje velikog broja slika u jednoj poruci može dovesti do problema ako je ukupna veličina datoteke suviše velika. Ako primalac ima problema sa primanjem slika, pokušajte da šaljete samo po jednu ili po dve slike.