Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake. Ako niste prijavljeni kao administrator, možete da promenite samo postavke koje se odnose na vaš korisnički nalog, a nekim evidencijama događaja možda nećete moći da pristupite.

Evidencije događaja predstavljaju posebne datoteke u kojima se zapisuju važni događaji na računaru, poput onih kada se korisnik prijavi na računar ili kada program naiđe na grešku. Uvek kada dođe do ovih tipova događaja, Windows zapisuje događaj u evidenciju događaja koju možete da pročitate pomoću alatke „Prikazivač događaja“. Detalji u evidencijama događaja mogu da budu od pomoći naprednim korisnicima pri rešavanju problema sa operativnim sistemom Windows i drugim programima.

„Prikazivač događaja“ prati informacije u nekoliko različitih evidencija. Evidencije operativnog sistema Windows uključuju:

  • Događaje za aplikacije (programe) Događaji se klasifikuju kao greška, upozorenje ili informacija u zavisnosti od stepena značaja događaja. Greška je bitan problem, poput gubitka podataka. Upozorenje je događaj koji ne mora da bude bitan, ali može da ukaže na mogući problem u budućnosti. Informacija opisuje uspešnu operaciju programa, upravljačkog programa ili usluge.

  • Događaji povezani sa bezbednošću Ovi događaji nazivaju se kontrole i opisuju se kao uspeli ili neuspeli u zavisnosti od događaja, poput toga da li je korisnik uspeo da se prijavi u Windows.

  • Događaji instalacije Za računare koji su konfigurisani kao kontroleri domena ovde su prikazane dodatne evidencije.

  • Sistemski događaji Operativni sistem Windows i sistemske usluge operativnog sistema Windows evidentiraju sistemske događaje koji se klasifikuju kao greška, upozorenje ili informacija.

  • Prosleđeni događaji Ovi događaji se prosleđuju u ovu evidenciju sa drugih računara.

Evidencije aplikacija i usluga se razlikuju. Obuhvataju posebne evidencije o programima koji su pokrenuti na računaru, kao i detaljnije evidencije koje se odnose na određene usluge operativnog sistema Windows.

  1. Otvorite alatku „Prikazivač događaja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, izabrati stavku Administrativne alatke, a zatim kliknuti dvaput na stavku Prikazivač događaja. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Izaberite evidenciju događaja iz levog okna.

  3. Kliknite dvaput na događaj da biste prikazali detalje.

Napomena

  • Za detaljne informacije o evidencijama događaja u meniju Pomoć izaberite stavku Teme pomoći.