Koje informacije se šalju korporaciji Microsoft kada izvestim o problemu?

Kada na računaru dođe do hardverskog ili softverskog problema, Windows prikuplja informacije koje opisuju problem, a to se zove izveštaj o problemu. Detalji izveštaja mogu da uključuju, na primer, ime programa koji je prestao sa radom, datum i vreme nastanka problema ili verziju programa koji je naišao na problem.

Slanje izveštaja o problemu omogućava operativnom sistemu Windows da vas obavesti o tome da li je rešenje dostupno. Ako rešenje nije dostupno, od vas će se možda tražiti da navedete dodatne detalje o problemu koji će pomoći u kreiranju rešenja. Dodatni detalji mogu da obuhvataju datoteke ili delove datoteka koje pomažu pri identifikovanju problema ili objašnjenju načina na koji je problem uticao na računar. Prikupljanje ličnih informacija od strane operativnog sistema Windows nije namerno i možete da vidite dodatne detalje u izveštaju o problemu pre nego što ga pošaljete korporaciji Microsoft. Pogledajte odeljak Prikazivanje detalja izveštaja o problemu.