Disk za podizanje sistema (ponekad se naziva disk za pokretanje sistema) jeste vrsta prenosivog medijuma, kao što je disketa ili CD na kojem se nalaze datoteke koje računar može koristiti za pokretanje operativnog sistema Windows. Datoteke za pokretanje sistema takođe su uskladištene na čvrstom disku računara i ukoliko dođe do njihovog oštećenja, možete koristiti datoteke na disku za podizanje sistema da biste pokrenuli Windows.

U ranijim verzijama operativnih sistema koje su koristile sistem datoteka FAT ili FAT32, kao što su Windows 95 i Windows 98, disk za podizanje sistema bio je naročito koristan jer je dozvoljavao pristup datotekama na čvrstom disku čak i ako Windows nije mogao da se pokrene. Ova mogućnost takođe je predstavljala bezbednosni rizik jer je svako ko ima disk za podizanje sistema i pristup računaru mogao da pokrene računar i pristupi bilo kojoj datoteci. Čvrsti diskovi formatirani sistemom datoteka NTFS imaju ugrađene bezbednosne funkcije koje sprečavaju pristup datotekama pomoću diska za podizanje sistema.

Windows instalacioni disk sadrži datoteke neophodne za pokretanje operativnog sistema Windows tako da on predstavlja disk za podizanje sistema. Ako problem sprečava pokretanje operativnog sistema Windows, možete koristiti instalacioni CD da biste pokrenuli Windows. Instalacioni CD takođe sadrži alatku „Popravka pri pokretanju“ koju možete da koristite za popravku operativnog sistema Windows ako neki problem sprečava njegovo ispravno pokretanje. Alatka „Popravka pri pokretanju“ može automatski da reši mnogo problema za čije je rešavanje ranije bio potreban disk za podizanje sistema.