Upravljački program je softver koji omogućava računaru da komunicira sa hardverom ili uređajima. Bez upravljačkih programa, hardver koji povezujete sa računarom — na primer, grafička kartica ili Web kamera — neće ispravno funkcionisati.

U većini slučajeva, upravljački programi dobijaju se sa operativnim sistemom Windows ili se mogu pronaći putem funkcije Windows Update na kontrolnoj tabli i proverom da li postoje ažurirane verzije. Ako Windows nema upravljački program koji vam je potreban, možete ga pronaći na disku koji je isporučen sa hardverom ili uređajem koji želite da koristite, kao i na Web lokaciji proizvođača.

Ilustracija prikazuje kako upravljački programi dozvoljavaju komunikaciju između hardverskih uređaja i računara na kojem su instalirani
Upravljački program je mali softverski program koji omogućava hardverskom uređaju da komunicira sa računarom