Šta je feed (RSS)?

Feedovi, koji se nazivaju i RSS feedovi, XML feedovi, distribuirani sadržaj ili Web feedovi uključuju sadržaj koji se često ažurira a koji objavljuje Web lokacija. Obično se koriste za Web lokacije sa vestima i blogovima, ali i za distribuciju drugih tipova digitalnog sadržaja, uključujući slike, audio datoteke ili video zapise. Internet Explorer može otkriti i prikazati feedove kada posećujete Web lokacije. Na feedove se možete i pretplatiti da bi se automatski vršile provere da li postoje ispravke i da bi one bile preuzimane kako biste ih kasnije mogli pregledati.