Zaštitni zid je softver ili hardver koji proverava informacije koje dolaze sa Interneta ili mreže i zatim ih blokira ili im dozvoljava da prođu do računara, u zavisnosti od postavki zaštitnog zida.

Zaštitni zid može pomoći u sprečavanju hakera ili zlonamernog softvera (kao što su crvi) da pristupe računaru putem mreže ili Interneta. On takođe može pomoći pri sprečavanju računara u slanju zlonamernog softvera na druge računare.

Sledeća ilustracija pokazuje kako zaštitni zid radi:

Ilustracija koja prikazuje kako zaštitni zid blokira programe kojima ste zabranili pristup u računar
Ilustracija rada zaštitnog zida