Šta je nalog gosta?

Nalog gosta je nalog za osobe koje nemaju stalni nalog na računaru ili na domenu. On omogućava korišćenje računara bez pristupa ličnim datotekama. Osobe koje koriste nalog gosta ne mogu da instaliraju softver ili hardver, menjaju postavke ili kreiraju lozinke.

Morate da uključite nalog gosta pre nego što može da se koristi.