Šta je lozinka?

Lozinka je niska znakova koja se koristi za prijavljivanje na računar i pristupanje datotekama, programima i drugim resursima. Lozinke pomažu da budete sigurni da računaru ne pristupaju osobe koje za to nemaju ovlašćenja. U sistemu Windows, lozinka može biti sastavljena od slova, brojeva, simbola i razmaka. Windows lozinke razlikuju mala i velika slova.

Da bi informacije na računaru ostale bezbedne, ne bi trebalo da dajete lozinku ili je zapisujete na mestu gde drugi mogu da je vide.