Šta je podržani upravljački program?

Podržani upravljački program jeste upravljački program koji sadrži digitalni potpis. Digitalni potpis je elektronski bezbednosni znak koji može da označi proizvođača softvera, kao i da li je neko promenio originalni sadržaj paketa upravljačkih programa. Ako je upravljački program potpisao proizvođač koji je verifikovao identitet upravljačkog programa kod autoriteta za certifikaciju, možete biti sigurni da upravljački program potiče od tog proizvođača i da nije izmenjen.

Windows će vas upozoriti jednom od sledećih poruka ako upravljački program nije potpisan, ako ga je potpisao proizvođač koji nije verifikovao identitet kod autoriteta za certifikaciju ili ako je izmenjen nakon izdavanja:

Prikaži sve

Windows ne može da verifikuje proizvođača ovog upravljačkog programa

Ovaj upravljački program nema digitalni potpis ili je potpisan digitalnim potpisom koji nije verifikovan od strane autoriteta za certifikaciju. Ovaj upravljački program trebalo bi da instalirate samo ako ste ga dobili na originalnom disku proizvođača ili od administratora sistema.

Ovaj upravljački program je izmenjen

Ovaj upravljački program je izmenjen nakon digitalnog potpisivanja od strane proverenog proizvođača. Paket je možda promenjen da bi mu bio dodat zlonamerni softver koji bi mogao da naudi računaru ili ukrade informacije. Legalni proizvođači u retkim slučajevima menjaju pakete upravljačkih programa nakon digitalnog potpisivanja. Izmenjeni upravljački program trebalo bi da instalirate samo ako ste ga dobili na originalnom disku proizvođača.

Windows ne može da instalira ovaj upravljački program

Upravljački program koji nema važeći digitalni potpis ili koji je izmenjen nakon potpisivanja ne može se instalirati na 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows. Kao rezultat, pojaviće se samo ova poruka ako koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows.

Ako vidite neku od ovih poruka pri pokušaju instaliranja upravljačkog programa, trebalo bi da posetite Web lokaciju proizvođača za podršku da biste dobili digitalno potpisan upravljački program za uređaj.