Šta je standardni korisnički nalog?

Standardni korisnički nalog omogućava korišćenje najvećeg broja mogućnosti računara, ali potrebna je dozvola administratora za vršenje promena koje utiču na druge korisnike ili bezbednost računara.

Kada koristite standardni nalog, možete koristiti većinu programa koji su instalirani na računaru, ali ne možete instalirati ili deinstalirati softver i hardver, brisati datoteke koje su potrebne da bi računar radio ili menjati postavke na računaru koje utiču na druge korisnike. Ako koristite standardni nalog, neki programi mogu zahtevati da obezbedite administratorsku lozinku pre nego što izvršite određene zadatke.