Korisnički nalog je skup informacija koje govore sistemu Windows kojim datotekama i fasciklama možete da pristupite, koje promene možete da izvršite na računaru i koje su vaše lične postavke, kao što su pozadina radne površine ili jedinstvene boje. Pomoću korisničkih naloga možete da delite računar sa više ljudi, ali da ipak imate svoje datoteke i postavke. Svaka osoba pristupa svom korisničkom nalogu pomoću korisničkog imena i lozinke.

Postoje tri različite vrste korisničkih naloga:

  • Standardni

  • Administratorski

  • Nalog gosta

Svaki tip naloga daje korisniku različit nivo kontrole nad računarom. Standardni nalog je nalog koji se koristi za svakodnevni rad na računaru. Administratorski nalog obezbeđuje najveću kontrolu nad računarom i treba da se koristi samo kada je neophodno. Nalog gosta je pre svega namenjen osobama kojima je potrebno privremeno korišćenje računara.