Šta je administratorski nalog?

Administratorski nalog je korisnički nalog koji vam dopušta da vršite promene koje će uticati na druge korisnike. Administratori mogu da menjaju bezbednosne postavke, instaliraju softver i hardver i pristupaju svim datotekama na računaru. Administratori mogu da vrše i promene na drugim korisničkim nalozima.

Kada podesite Windows, od vas će se zahtevati da kreirate korisnički nalog. Ovaj nalog je administratorski nalog koji vam omogućava da podešavate računar i instalirate sve programe koje želite da koristite. Kada završite sa podešavanjem računara, preporučujemo vam da koristite standardni korisnički nalog za svakodnevni rad sa računarom. Bezbednije je koristiti standardni korisnički nalog umesto administratorskog naloga.