Dobavljač Internet usluga (ISP) je preduzeće koje vam obezbeđuje pristup Internetu, obično uz novčanu naknadu. Uobičajeni način povezivanja sa dobavljačem Internet usluga je korišćenje telefonske linije (pozivna veza) ili veza širokog propusnog opsega (kablovska ili DSL). Mnogi dobavljači Internet usluga pružaju dodatne usluge, kao što su nalozi e‑pošte, Web pregledači i prostor za kreiranje Web lokacije.