Šta je „Sprečavanje izvršavanja podataka“?

„Sprečavanje izvršavanja podataka“ (DEP) je bezbednosna funkcija koja može pomoći sprečavanje oštećenja računara od strane virusa i drugim bezbednosnih pretnji. Štetni programi mogu probati da napadnu Windows pokušavajući da pokrenu (ili izvrše) kôd na lokacijama sistemske memorije rezervisanim za Windows i druge ovlašćene programe. Ovakve vrste napada mogu oštetiti programe i datoteke.

DEP može pomoći u zaštititi računara tako što će nadgledati programe i proveravati da li koriste sistemsku memoriju na bezbedan način. Ako DEP primeti da neki program na računaru koristi memoriju na neispravan način, zatvoriće program i obavestiće vas o tome.