Defragmentacija diska predstavlja proces objedinjavanja fragmentiranih datoteka na čvrstom disku računara.

Do fragmentacije na čvrstom disku dolazi vremenom dok čuvate, menjate ili brišete datoteke. Promene u datoteci koje sačuvate često su uskladištene na lokaciji čvrstog diska koja se ne podudara sa lokacijom originalne datoteke. Dodatne promene se čuvaju na još više lokacija. Vremenom i datoteka i čvrsti disk postaju fragmentirani, a računar sporije radi jer mora da pretražuje mnoga različita mesta da bi otvorio datoteku.

Defragmentator diska je alatka koja preuređuje podatke na čvrstom disku i objedinjuje fragmentirane datoteke da bi računar efikasnije funkcionisao. U ovoj verziji operativnog sistema Windows defragmentator diska se pokreće po planu, tako da ne morate da pamtite da treba da ga pokrenete, mada ga ipak možete pokrenuti ručno ili promeniti plan pokretanja koji koristi.