Šta su informacije o medijima u programu Windows Media Player i zašto su važne?

Informacije o medijima (ponekad se nazivaju „metapodaci“) predstavljaju opšti termin koji se koristi za opisivanje sadržaja datoteka digitalnih medija. Ovo su uobičajeni tipovi informacija o medijima za muzičke datoteke:

  • Naslov (ime pesme)

  • Album (ime albuma na kome se pesma pojavljuje)

  • Izvođač albuma (ime primarnog izvođača povezanog sa albumom)

  • Gost na albumu (imena izvođača koji su izveli pesmu)

  • Žanr (tip muzike)

  • Ocena (broj zvezdica koji ste pesmi dodelili vi ili davalac podataka)

Svaka od prethodnih stavki je atribut informacija o medijima (ponekad se naziva „oznaka“). Ostali tipovi datoteka digitalnih medija, kao što su video zapisi, snimljeni TV sadržaji ili slike, mogu da imaju druge atribute koji su važni za njihov tip sadržaja. Na primer, datoteka snimljenog TV sadržaja može da ima atribute „Glumci“ i „Serija“, a datoteka slike atribute „Događaj“ i „Datum snimanja“.

Prilikom kreiranja datoteke digitalnih medija, program ili uređaj obično joj dodaje neke informacije o medijima. Na primer, kada ripujete CD, Player obično preuzima sa Interneta informacije o medijima za taj album i dodaje ih datotekama formata WMA ili MP3 koje kreira na računaru. Ako želite, možete da koristite Player za dodavanje ili uređivanje informacija o medijima za stavke u biblioteci.

Da biste maksimalno iskoristili Player, važno je da vaše datoteke sadrže potpune i precizne informacije o medijima. Player se oslanja na ove informacije prilikom organizovanja, sortiranja i pronalaženja stavki u biblioteci. Za informacije o tome kako da dodate ili uredite informacije o medijima, pogledajte odeljak Dodavanje ili uređivanje informacija o medijima.