Otkrivanje mreže je postavka mreže koja utiče na to da li računar može da vidi (pronađe) druge računare i uređaje na mreži i da li drugi računari na mreži mogu da vide vaš računar.

Postoje dva stanja otkrivanja mreže:

  • Uključeno

    Ovo stanje vam omogućava da vidite druge računare i uređaje na mreži sa računara i omogućava osobama na drugim računarima na mreži da vide vaš računar. Ovim se olakšava deljenje datoteka i štampača.

  • Isključeno

    Ovo stanje sprečava da vidite druge računare i uređaje na mreži sa računara i sprečava osobe na drugim računarima na mreži da vide vaš računar.

Mrežne lokacije

Kada se povežete sa mrežom, morate odabrati mrežnu lokaciju. Na osnovu mrežne lokacije koju odaberete Windows mreži dodeljuje stanje otkrivanje mreže i otvara odgovarajuće portoveWindows zaštitnog zida za to stanje. Za više informacija o mrežnim lokacijama pogledajte odeljak Biranje mrežne lokacije