Bezbedni režim je opcija za rešavanje problema za Windows koja pokreće računar u ograničenom stanju. Pokreću se samo osnovne datoteke i upravljački programi koji su potrebni za pokretanje sistema Windows. Reči „Bezbedni režim“ pojavljuju se u uglovima ekrana da biste znali koji Windows režim koristite. Ako se postojeći problem ne pojavi pri ponovnom pokretanju računara u bezbednom režimu, kao moguće uzroke možete da eliminišete podrazumevane postavke i upravljačke programe za osnovne uređaje.

Ako ne znate uzrok problema, možete ga pronaći sistemom eliminacije. Da biste videli da li je program uzrok problema, pokušajte uzastopno da pokrenete sve programe koje obično koristite, uključujući i programe u polaznoj fascikli.

Ako se računar automatski pokrene u bezbednom režimu bez prethodnog upita, moguće je da problem sa računarom sprečava normalno pokretanje sistema Windows. Ako smatrate da bi uzrok problema mogao biti nedavno instaliran program ili uređaj, pokušajte da koristite funkciju oporavka sistema. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je oporavak sistema?