Sistemske informacije (poznate i kao msinfo32.exe) prikazuju detalje o konfiguraciji hardvera na računaru, komponentama računara i softveru, uključujući upravljačke programe.

Otvorite stavku „Sistemska informacija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Sistemske alatke, a zatim izabrati stavku Sistemska informacija.

Sistemske informacije prikazuju listu kategorija u levom oknu, kao i detalje o svakoj kategoriji u desnom oknu. Kategorije uključuju:

  • Rezime sistema Prikazuje opšte informacije o računaru i operativnom sistemu, poput imena računara i proizvođača, tipa BIOS-a koji računar koristi i količinu instalirane memorije.

  • Hardverski resursi Prikazuje napredne detalje o hardveru računara za IT stručnjake.

  • Komponente Prikazuje informacije o disk jedinicama, uređajima za zvuk, modemima i drugim komponentama koje su instalirane na računaru.

  • Softversko okruženje Prikazuje informacije o upravljačkim programima, mrežnim vezama i drugim detaljima povezanim sa programima.

Da biste pronašli određeni detalj u sistemskim informacijama, otkucajte informacije koje tražite u okviru Pronalaženje koji se nalazi pri dnu prozora. Na primer, da biste pronašli adresu Internet protokola (IP) za računar, u okvir Pronalaženje otkucajte termin ip adresa, a zatim kliknite na dugme Pronađi.

Za tehničke informacije — namenjene administratorima i IT stručnjacima — o tome kako se koriste sistemske informacije posetite Microsoft Web lokaciju za IT stručnjake.