Oporavak sistema pomaže pri vraćanju sistemskih datoteka na raniju tačku u vremenu. To je način za opozivanje sistemskih promena na računaru bez uticaja na lične datoteke, kao što su e‑pošta, dokumenti ili fotografije.

Instalacija programa ili upravljačkog programa može da izazove neočekivanu promenu na računaru ili nepredvidivo ponašanje operativnog sistema Windows. Deinstalacija programa ili upravljačkog programa obično rešava problem. Ako deinstalacija ne reši problem, možete da pokušate da vratite sistem računara na raniji datum kada je sve pravilno funkcionisalo.

Oporavak sistema koristi funkciju „Zaštita sistema“ za redovno kreiranje i čuvanje tački vraćanja na računaru. Ove tačke vraćanja sadrže informacije o postavkama registratora i druge sistemske informacije koje Windows koristi. Tačke vraćanja možete da kreirate i ručno.

Oporavak sistema nije namenjen pravljenju rezervnih kopija ličnih datoteka, tako da pomoću njega ne možete da spasete ličnu datoteku koja je izbrisana ili oštećena. Treba da redovno pravite rezervne kopije ličnih datoteka i važnih podataka pomoću programa za pravljenje rezervnih kopija.

Otvorite alatku „Oporavak sistema“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Sistemske alatke, a zatim izabrati stavku Oporavak sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.