Šta je upravljač zadacima?

Upravljač zadacima prikazuje programe, procese i usluge koji su trenutno pokrenuti na računaru. Upravljač zadacima možete da koristite da biste nadgledali performanse računara ili da biste zatvorili program koji se ne odaziva.

Ako ste povezani sa mrežom, upravljač zadacima takođe možete da koristite da biste prikazali status mreže i pogledali kako mreža funkcioniše. Ako je na računar povezano više korisnika, možete da vidite ko je povezan, na čemu rade i možete da im pošaljete poruku.

Otvorite upravljač zadacima tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na traku zadataka i izabrati stavku Upravljač zadacima.

Savet

  • Upravljač zadacima možete da otvorite i tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ESC.