Šta je Microsoft Management Console (MMC)?

Microsoft Management Console (MMC) sadrži i prikazuje administrativne alatke koje su kreirali Microsoft i drugi proizvođači softvera. Ove alatke zovu se proširenja konzole i koriste se za upravljanje hardverom, softverom i mrežnim komponentama operativnog sistema Windows. Nekoliko alatki u fascikli „Administrativne alatke“, poput alatke „Upravljanje računarom“ predstavlja MMC proširenja konzole.

Za više informacija otvorite MMC proširenje konzole i pročitajte teme pomoći koje ste dobili uz proširenje konzole. Temama pomoći obično možete da pristupite tako što ćete u meniju Pomoć izabrati stavku Teme pomoći.