Šta je traka sa alatkama „Brzo pokretanje“?

Traka sa alatkama „Brzo pokretanje“ je deo trake zadataka pored „Start“ menija, gde možete dodati prečice za pristupanje programima. Traka sa alatkama „Brzo pokretanje“ je vidljiva uvek, čak i kada je otvoren prozor, da biste lako mogli da pristupite prečicama.

Slika trake sa alatkama „Brzo pokretanje“
Traka sa alatkama „Brzo pokretanje“

Ako ne želite da držite prečice u „Start“ meniju ili na radnoj površini, traka sa alatkama „Brzo pokretanje“ predstavlja dobru alternativu. Za informacije o dodavanju prečica na traku sa alatkama „Brzo pokretanje“ pogledajte odeljak Dodavanje ili uklanjanje programa sa trake zadataka.