Šta je registrator?

Registrator je baza podataka u operativnom sistemu Windows koja sadrži važne informacije o hardveru sistema, instaliranim programima i postavkama, kao i profilima za svaki korisnički nalog na računaru. Windows stalno koristi informacije u registratoru kao referencu.

Neće biti potrebno da ručno unosite izmene u registrator jer programi i aplikacije obično automatski unose sve neophodne izmene. Neispravna promena u registratoru računara može dovesti do toga da računar postane neoperativan. Međutim, ako se u registratoru pojavi oštećena datoteka, možda ćete morati da unesete izmene.

Preporučuje se da napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što unesete bilo kakve izmene i da u registratoru promenite samo one vrednosti koje razumete ili za čiju vam je promenu izvor u koji imate poverenja dao uputstva.