Indeksom iskustva u radu sa sistemom Windows se mere hardverske i softverske mogućnosti računara izražene brojem koji se zove osnovni rezultat. Veći osnovni rezultat obično znači da će računar brže i bolje obavljati zadatke od računara sa nižim osnovnim rezultatom, posebno kada je reč o naprednim zadacima i zadacima zahtevnim u pogledu resursa.

Svaka hardverska komponenta dobija pojedinačni podrezultat. Osnovni rezultat računara se određuje na osnovu najnižeg podrezultata. Na primer, ako je najniži podrezultat neke pojedinačne hardverske komponente 2,6, onda je osnovni rezultat 2,6. Osnovni rezultat nije prosečni rezultat kombinovanih podrezultata.

Osnovni rezultat vam pomaže da sa sigurnošću kupujete programe i drugi softver koji se podudara sa osnovnim rezultatom računara. Na primer, ako vaš računar ima osnovni rezultat 3,3 onda sa sigurnošću možete kupiti bilo koji softver dizajniran za ovu verziju sistema Windows koji zahteva računar sa osnovnim rezultatom 3 ili manjim.

Osnovni rezultati trenutno su u opsegu od 1 do 5,9. Indeks iskustva u radu sa sistemom Windows je dizajniran tako da se prilagodi napretku računarske tehnologije. Sa povećanjem brzine i performansi hardvera uvode se viši osnovni rezultati. Ipak, standardi za svaki nivo indeksa ostaju nepromenjeni. Na primer, računar sa rezultatom od 2,8 i dalje će imati taj rezultat ukoliko ne odlučite da nadogradite hardver računara.

Prikaz osnovnog rezultata računara

  1. Otvorite opciju „Informacije o performansama i alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Informacije o performansama i alatke.

  2. Prikažite osnovni rezultat i podrezultate Windows indeksa iskustva za računar. Ako ste nedavno nadogradili hardver i želite da otkrijete da li se rezultat promenio, kliknite na dugme Ažuriraj rezultat. Ako ne vidite podrezultate i osnovni rezultat, kliknite na dugme Oceni ovaj računar.

Prikaži sve

O osnovnom rezultatu računara

Osnovni rezultat predstavlja sveukupne performanse sistema kao celine, zasnovane na mogućnostima različitih delova računara, uključujući radnu memoriju (RAM), centralni procesor (CPU), čvrsti disk, opšte performanse grafike na radnoj površini i mogućnosti 3‑D grafike.

Evo opštih opisa iskustava u radu koje možete da očekujete od računara koji je dobio sledeće osnovne rezultate:

  • Računar sa osnovnim rezultatom 1 ili 2 obično ima performanse dovoljne za obavljanje najvećeg broja opštih zadataka, poput pokretanja aplikacija za produktivnost na poslu i pretraživanja Interneta. Međutim, računar sa ovim osnovnim rezultatom obično nije dovoljno moćan da bi pokrenuo temu Windows Aero ili pružio napredna multimedijalna iskustva u radu sa operativnim sistemom Windows Vista.

  • Računar sa osnovnim rezultatom 3 može da pokrene temu Windows Aero i mnoge funkcije operativnog sistema Windows Vista na osnovnom nivou. Neke od novih naprednih funkcija operativnog sistema Windows Vista možda neće imati dostupnu svu funkcionalnost. Na primer, računar sa osnovnim rezultatom 3 može da prikaže temu operativnog sistema Windows Vista u rezoluciji 1280 × 1024, ali će možda imati problema da temu pokrene na više monitora. Ili može da reprodukuje digitalni TV sadržaj ali će možda imati problema da reprodukuje sadržaj televizije visoke definicije (HDTV).

  • Računar sa osnovnim rezultatom 4 ili 5 može da pokrene sve nove funkcije sistema Windows Vista sa njihovom punom funkcionalnošću i može da podrži najnovija grafički zahtevna iskustva u radu, poput igara sa više igrača i 3‑D igara, kao i snimanje i reprodukciju HDTV sadržaja. Računari sa osnovnim rezultatom 5 su bili računari sa najboljim performansama kada je objavljen operativni sistem Windows Vista.

Ako iskustvo u radu sa određenim programom ili operativnim sistemom Windows Vista zahteva viši rezultat od vašeg osnovnog rezultata, možete da nadogradite hardver da biste dostigli potrebni osnovni rezultat. Ako instalirate novi hardver i želite da vidite da li se rezultat promenio, kliknite na dugme Ažuriraj rezultat. Da biste videli detalje o hardveru računara, kliknite na dugme Prikaži i odštampaj detalje.

Podrezultat računara

Podrezultati su rezultati testova hardverskih komponenti RAM-a, CPU-a, čvrstog diska, opšte grafike radne površine i grafike u 3‑D igrama. Ako osnovni rezultat nije dovoljan za iskustvo u radu sa programom ili operativnim sistemom Windows Vista, podrezultate možete da koristite da bi vam pomogli da odredite koje komponente je potrebno da nadogradite.

Osnovni rezultat je dobar pokazatelj kako će računar uopšteno raditi. Podrezultati mogu da vam pomognu da razumete nivo performansi računara za određena iskustva u radu:

  • Produktivnost na poslu. Ako računar koristite skoro uvek samo za iskustva u produktivnosti na poslu, kao što je rad na obradi teksta, rad sa unakrsnim tabelama, e‑pošta i pregledanje Web-a, onda su važni podrezultati u kategorijama za CPU i memoriju. Podrezultati 2,0 ili veći su obično dovoljni u kategorijama za čvrsti disk, grafiku radne površine i 3‑D grafiku.

  • Igre i grafički zahtevni programi. Ako računar koristite za igre ili programe koji su grafički zahtevni, poput aplikacija za uređivanje digitalnih video zapisa ili realističnih igara u prvom licu, onda su važni visoki podrezultati u kategorijama za RAM, grafiku radne površine i grafiku u 3‑D igrama. Podrezultati 3,0 ili veći su obično dovoljni u kategorijama za CPU i čvrsti disk.

  • Iskustvo u radu sa programom Media Center. Ako računar koristite kao centar za medije za napredna multimedijalna iskustva poput snimanja HDTV programa, onda su važni visoki podrezultati u kategorijama za CPU, čvrsti disk i grafiku radne površine. Podrezultati 3,0 ili veći su obično dovoljni u kategorijama za memoriju i 3‑D grafiku.