Kontrola korisničkog naloga (UAC) je funkcija u sistemu Windows koja može da spreči neovlašćene promene na računaru. UAC to čini tako što od vas traži dozvolu ili administratorsku‌ lozinku pre nego što izvrši radnje koje bi potencijalno mogle da utiču na rad računara ili koje menjaju postavke koje utiču na druge korisnike. Kada vidite UAC poruku, pažljivo je pročitajte, a zatim se uverite da ime radnje ili programa koji će se pokrenuti jeste ono koje ste nameravali da pokrenete.

Proverom ovih radnji pre njihovog početka, UAC može pomoći da se spreči da se zlonamerni softver (malver) i špijunski softver instaliraju ili da vrše promene na računaru bez dozvole.

Kada je za završetak zadatka potrebna dozvola ili lozinka, UAC će vas upozoriti jednom od sledećih poruka:

Sistemu Windows je potrebna vaša dozvola da bi nastavio

Slika štita kontrole korisničkog naloga za operacije u operativnom sistemu Windows

Programu ili funkciji sistema Windows koji mogu da utiču na druge korisnike računara potrebna je vaša dozvola da bi se pokrenuli. Proverite ime radnje da biste proverili da li je to funkcija ili program koji želite da pokrenete.

Programu je potrebna vaša dozvola da bi nastavio

Slika štita kontrole korisničkog naloga za digitalno potpisane programe

Programu koji ne predstavlja deo sistema Windows potrebna je vaša dozvola da bi se pokrenuo. Ima važeći digitalni potpis koji ukazuje na ime i izdavača, što pomaže u utvrđivanju da li je program ono što tvrdi da jeste. Uverite se da li je to program koji ste nameravali da pokrenete.

Neidentifikovani program želi pristup računaru

Slika štita kontrole korisničkog naloga za programe bez digitalnog potpisa

Neidentifikovani program je program koji nema važeći digitalni potpis svog izdavača pomoću koga biste utvrdili da li je program ono što tvrdi da jeste. Ovo ne mora nužno da ukazuje na opasnost, jer mnogi stariji legalni programi nemaju potpise. Ipak, trebalo bi da budete dodatno oprezni i da dozvolite tom programu da se pokrene samo ako ste ga dobili iz pouzdanog izvora, kao što je originalni CD ili Web lokacija izdavača.

Ovaj program je blokiran

Slika štita kontrole korisničkog naloga za programe koje je blokirao administrator

Ovo je program čije je pokretanje na računaru administrator posebno blokirao. Da biste pokrenuli ovaj program, morate se obratiti administratoru i zamoliti da ga deblokira program.

Preporučujemo vam da se najčešće prijavljujete na računar sa standardnim korisničkim nalogom. Možete surfovati Internetom, slati e‑poštu i koristiti programe za obradu teksta, a sve to bez administratorskog naloga. Kada želite da izvršite administrativni zadatak, kao što je instaliranje novog programa ili menjanje postavke koja će uticati na druge korisnike, ne morate da se prebacujete na administratorski nalog. Windows će od vas zatražiti dozvolu ili administratorsku lozinku pre izvršavanja zadatka.

Da biste zaštitili računar, možete kreirati standardne korisničke naloge za sve korisnike koji dele računar. Kada neko ko ima standardni nalog pokuša da instalira softver, Windows će zatražiti lozinku administratorskog naloga tako da softver ne može biti instaliran bez vašeg znanja i dozvole.