Ako računar nema dovoljno radne memorije (RAM) potrebne za pokretanje programa ili operacije, Windows koristi virtuelnu memoriju da bi to nadoknadio.

Virtuelna memorija kombinuje RAM računara sa privremenim prostorom na čvrstom disku. Kada ponestaje RAM-a, virtuelna memorija premešta podatke iz RAM-a u prostor koji se naziva datoteka stranične memorije. Premeštanje podataka u datoteku stranične memorije i iz nje oslobađa RAM da bi mogao da dovrši rad.

Što više RAM-a računar koristi, to programi obično brže rade. Ako nedostatak RAM-a usporava računar, možda ćete pokušati da povećate virtuelnu memoriju da biste nadoknadili RAM. Međutim, računar može da čita podatke iz RAM-a mnogo brže nego sa čvrstog diska, tako da dodavanje RAM-a predstavlja bolje rešenje.

Virtuelna memorija i poruke o greškama

Ako dobijete poruke o greškama koje upozoravaju o nedostatku virtuelne memorije, potrebno je da dodate više RAM-a ili da povećate veličinu datoteke stranične memorije da biste mogli da pokrećete programe na računaru. Windows obično upravlja veličinom automatski, ali možete ručno da promenite veličinu virtuelne memorije ako podrazumevana veličina ne zadovoljava vaše potrebe. Za više informacija pogledajte odeljak Promena veličine virtuelne memorije.