Šta treba da se uradi ako Windows neće pravilno da se pokrene

Budući da je rešavanje sistemskih problema složen proces i da se hardverske i softverske konfiguracije znatno razlikuju, rešavanju problema koji sprečavaju Windows da se pravilno pokrene možete pristupiti na više načina. Evo nekih alatki koje možete koristiti i strategija koje možete probati:

Prikaži sve

Pokušajte sa oporavkom sistema

Oporavak sistema vraća sistemske datoteke na tačku u vremenu pre otkrivanja problema, bez uticaja na dokumente, fotografije ili druge lične datoteke. Ako oporavak sistema ne reši problem, možete da opozovete operaciju oporavka i da odaberete drugu tačku vraćanja. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je oporavak sistema?

Utvrdite da li je problem povezan sa hardverom

 • Memorija. Greške memorije može izazvati neispravna radna memorija (RAM). Da biste skenirali memoriju računara u potrazi za greškama pogledajte odeljak Kako da znam da li moj računar ima problem sa memorijom?

 • Čvrsti diskovi. Probleme sa čvrstim diskom mogu izazvati oštećene sistemske datoteke ili fizička oštećenja na samom disku. Da biste skenirali čvrsti disk računara u potrazi za greškama pogledajte odeljak Provera da li postoje greške na čvrstom disku.

 • Uređaji i upravljački programi. Ukoliko ste instalirali novi uređaj, grafičku karticu ili neku drugu hardversku komponentu koja izaziva probleme, upravljački program uređaja možda nije kompatibilan sa operativnim sistemom Windows. Za više informacija pogledajte odeljak Saveti za rešavanje uobičajenih problema sa upravljačkim programima. Ukoliko deinstalacija ili vraćanje upravljačkog programa u prethodnu verziju ne reše problem, probajte da deinstalirate ili uklonite hardver i zatim ponovo pokrenete računar.

Utvrdite da li je problem povezan sa softverom

 • Kompatibilnost. Većina programa napisanih za Windows XP radi i u ovoj verziji operativnog sistema Windows, ali neki stariji programi mogu raditi loše ili neće uopšte raditi. Ukoliko program napisan za stariju verziju operativnog sistema Windows ne radi ispravno, promenite postavke kompatibilnosti programa pomoću čarobnjaka za kompatibilnost programa, a možete ih promeniti i ručno pomoću kartice „Kompatibilnost“. Za više informacija pogledajte odeljak Omogućavanje pokretanja starijih programa u ovoj verziji operativnog sistema Windows‌‌.

 • Deinstaliranje. Ukoliko ne možete da deinstalirate program, pomoću oporavka sistema pokušajte da vratite sistem na tačku u vremenu kada je radio ispravno. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je oporavak sistema?

Opcije koje treba pokušati ukoliko se Windows pokrene ali radi nepravilno ili sporo

 • Oporavak sistema. Oporavak sistema može da vrati sistemske datoteke na tačku u vremenu pre pojave problema. Oporavak sistema ne utiče na dokumente, fotografije ili druge lične datoteke. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je oporavak sistema?

 • Multiboot redosled. Ukoliko ste instalirali više od jednog operativnog sistema na računaru, (multiboot konfiguracija), možete izabrati koji od njih će se pokretati kada uključite računar. Za više informacija pogledajte odeljak Promena podrazumevanog operativnog sistema za pokretanje (multiboot).

 • Bezbedni režim. Možete koristiti bezbedni režim da biste privremeno onemogućili programe koji se sami pokreću kada se pokrene operativni sistem Windows. Ukoliko do problema dolazi zbog nekog od ovih programa, možete okrenuti računar u bezbednom režimu i zatim deinstalirati program pre nego što se pokrene. Za više informacija o bezbednom režimu pogledajte odeljak Više opcija za pokretanje (uključujući bezbedni režim).

  Ako vaš računar može da se pokrene samo u bezbednom režimu, problem možda uzrokuje nedavno instaliran hardver ili programi. Pokušajte da deinstalirate nedavno korišćene programe ili nedavno korišćeni hardver i videti da li će to rešiti problem. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema u bezbednom režimu.

Opcije koje treba pokušati ukoliko se Windows uopšte ne pokrene

 • Popravka pri pokretanju. Popravka pri pokretanju je Windows alatka za oporavak koja može da reši određene probleme, na primer oštećene sistemske datoteke ili sistemske datoteke koje nedostaju, koji mogu da spreče pokretanje sistema Windows. Alatka „Popravka pri pokretanju“ nalazi se u meniju „Opcije“ oporavka sistema, koji se nalazi na Windows Vista instalacionom disku. Ukoliko su na računaru unapred instalirane opcije oporavka, može se nalaziti i na čvrstom disku računara. Za više informacija pogledajte odeljak Popravka pri pokretanju: najčešća pitanja i Koje su opcije za oporavak sistema u operativnom sistemu Windows Vista? Ukoliko računar nema alatku „Popravka pri pokretanju“, proizvođač računara je prilagodio ili zamenio alatku. Pogledajte informacije koje ste dobili sa računarom ili posetite Web lokaciju proizvođača.

 • Promenite postavke ponovnog pokretanja u bezbednom režimu. Ukoliko se na računaru Windows stalno otkazuje, pokušava ponovo da se pokrene, a zatim opet otkazuje, ponovo pokrenite računar u bezbednom režimu i potvrdite izbor u polju Onemogući automatsko ponovno pokretanje prilikom otkazivanja sistema. Za više informacija pogledajte odeljak Napredne opcije pokretanja (uključujući bezbedni režim).

 • Ponovna instalacija. Ukoliko nijedna druga opcija ne reši problem i ako ste sigurni da hardver funkcioniše normalno, možda ćete morati da ponovo instalirate Windows. Prilagođena (čista) instalacija sistema Windows će trajno izbrisati sve datoteke na računaru i ponovo instalirati Windows. Ovu opciju koristite samo ako su sve ostale opcije oporavka bile neuspešne. Nakon instalacije moraćete ponovo da instalirate programe i vratite datoteke sa rezervnih kopija. Za opšte informacija pogledajte odeljak Instaliranje i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows‌‌.

Napomena