Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o primenjivanju dozvola na datoteku ili fasciklu.

Prikaži sve

Da li moram da primenim dozvole da bih sprečio druge da pristupaju mojim datotekama?

Ne. Vaš korisnički nalog sprečava svakoga ko koristi standardni nalog na računaru da vidi vaše datoteke. Ipak, ne sprečava onoga ko koristi administratorski nalog na računaru da vidi vaše datoteke. Ako postoji još administratorskih naloga na računaru, umesto da koristite dozvole, možete zaštititi datoteke tako što ćete ih šifrovati pomoću sistema šifrovanja datoteka (EFS). Za više informacija pogledajte odeljak Šta je sistem šifrovanja datoteka (EFS) Ako kreirate korisnički nalog za drugog korisnika na računaru, postarajte se da za njega kreirate standardni nalog, a ne administratorski nalog.

Da li moram da primenim dozvole da bih delio svoje datoteke sa drugim korisnicima računara?

Ne. Najbolji način za deljenje datoteka je da ih delite putem pojedinačne fascikle ili premeštanjem datoteka u javnu fasciklu. U zavisnosti od toga sa kim odaberete da delite datoteku ili fasciklu, možda ćete moći da primenite dozvole na neke od datoteka.

Sledeća tabela prikazuje nivoe dozvola koji su obično dostupni za datoteke i fascikle.

Nivo dozvole
Opis

Puna kontrola

Korisnici mogu da vide sadržaj datoteke ili fascikle, promene postojeće datoteke i fascikle, kreiraju nove datoteke i fascikle, kao i da pokrenu programe u fascikli.

Menjanje

Korisnici mogu da promene postojeće datoteke i fascikle, ali ne mogu da kreiraju nove.

Čitanje i izvršavanje

Korisnici mogu da vide sadržaj postojećih datoteka i fascikli i mogu da pokrenu programe u fascikli.

Čitanje

Korisnici mogu da vide sadržaj fascikle i da otvore datoteke i fascikle.

Pisanje

Korisnici mogu da kreiraju datoteke i fascikle i da unose izmene u postojeće datoteke i fascikle.

Primenjivanje dozvola na datoteku ili fasciklu

  1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Bezbednost i kliknite na dugme Uredi.

  3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

    • Da biste postavili dozvole za korisnika koji nije prikazan u okviru Imena grupa ili korisnika, kliknite na dugme Dodaj, otkucajte ime korisnika ili grupe, kliknite na dugme U redu, izaberite dozvole, a zatim kliknite na dugme U redu.

    • Da biste promenili ili uklonili dozvole za postojeću grupu ili korisnika, izaberite ime grupe ili korisnika, izaberite dozvole, a zatim kliknite na dugme U redu.

U sistemu Windows Vista Starter ne možete deliti datoteke iz pojedinačne fascikle. Za više informacija o javnoj fascikli ili deljenju potražite termin „deljenje“ u okviru opcije „Pomoć i podrška“.

Da li postoje rizici za primenu dozvola na datoteku ili fasciklu?

Da. Windows automatski primenjuje dozvole na datoteke ili fascikle na osnovu postavki korisničkog naloga i bezbednosne grupe u kojoj se nalazi korisnički nalog, ukoliko se primenjuje. Ako ručno primenite dozvole na datoteku ili fasciklu, one mogu da budu neusaglašene sa postojećim dozvolama i da dovedu do neželjenih rezultata. Ne preporučujemo primenu dozvola na datoteke ili fascikle.