Mnoštvo opcija za kućno umrežavanje može otežati odluke pri kupovini. Pre nego što odlučite koji hardver ćete kupiti, trebalo bi da odlučite koji tip mrežne tehnologije (način povezivanja ili međusobnog komuniciranja računara na mreži) želite da koristite. Ovaj članak opisuje i upoređuje uobičajene mrežne tehnologije i navodi hardverske zahteve za svaku.

Mrežne tehnologije

Najčešći tipovi mrežnih tehnologija jesu bežična, Ethernet i HPNA (kućna telefonska linija). Kada birate mrežnu tehnologiju, uzmite u obzir lokaciju računara, željenu brzinu mreže i koliko želite da potrošite. U odeljcima koji slede upoređene su ove tri tehnologije.

Prikaži sve

Bežična mreža

Bežične mreže koriste radio talase za slanje informacija između računara. Tri najčešća standarda bežične mreže jesu 802.11b, 802.11g i 802.11a.

Brzina
 • 802.11b: prenosi podatke brzinom do 11 megabita u sekundi (Mbit/s)

 • 802.11g: prenosi podatke brzinom do 54 Mbit/s

 • 802.11a: prenosi podatke brzinom do 54 Mbit/s

(Na primer, preuzimanje slike od 10 megabajta [MB] sa Interneta pod optimalnim uslovima traje oko 7 sekundi na 802.11b mreži i oko 1,5 sekundi na 802.11g ili 802.11a mreži.)

Trošak

Bežični mrežni adapteri i mrežne skretnice mogu da koštaju tri ili četiri puta više od Ethernet kablovskih adaptera, čvorišta ili komutatora. 802.11b proizvodi su najjeftiniji; a 802.11a proizvodi su najskuplji. 802.11g proizvodi su srednje cene i nude veći opseg signala od 802.11b i 802.11a proizvoda.

Prednosti
 • Lako je premeštati računare jer nema kablova.

 • Bežične mreže obično se lakše instaliraju od Etherneta.

Nedostaci
 • Bežična mreža je skuplja i često sporija od Etherneta ili HPNA.

 • Kod bežične mreže može doći do smetnji zbog stvari kao što su zidovi, veliki metalni objekti i cevi. Takođe, upotreba mnogih bežičnih telefona i mikrotalasnih pećnica može ometati bežične mreže.

 • Izuzev u idealnim uslovima, bežične mreže su obično duplo sporije od procenjene brzine.

Ethernet

Ethernet mreže koriste Ethernet kablove za slanje informacija između računara.

Brzina

Ethernet prenosi podatke brzinom od 10, 100 ili 1000 Mbit/s, u zavisnosti od tipa kablova koji se koriste. Gigabit Ethernet je najbrži sa brzinom prenosa od 1 gigabita u sekundi (ili 1000 Mbit/s).

(Na primer, preuzimanje slike od 10 megabajta [MB] sa Interneta u optimalnim uslovima traje oko 8 sekundi na mreži brzine 10 Mbit/s, oko 1 sekundu na mreži brzine 100 Mbit/s i manje od sekunde na mreži brzine 1000 Mbit/s.)

Trošak

Ethernet kablovi, čvorišta i komutatori veoma su jeftini, a mnogi računari se isporučuju sa instaliranim Ethernet adapterima. Najveći deo troška predstavljaće dodavanje čvorišta, komutatora ili mrežne skretnice na mrežu.

Prednosti
 • Ethernet je dokazana i pouzdana tehnologija.

 • Ethernet mreže su jeftine i brze.

Nedostaci
 • Ethernet kablovi moraju se postaviti između svakog računara i do čvorišta, komutatora ili mrežne skretnice, što može da oduzme vreme i da bude teško kada se računari nalaze u različitim prostorijama.

 • Gigabit Ethernet je skup.

HPNA

HPNA mreže koriste postojeće kućne telefonske žice za slanje informacija između računara.

Brzina

HPNA 2.0 prenosi podatke brzinom od 10 Mbit/s. HPNA 3.0 prenosi podatke brzinom od 128 Mbit/s.

(Na primer, preuzimanje slike od 10 megabajta [MB] sa Interneta u optimalnim uslovima traje oko 8 sekundi na HPNA 2.0 mreži i oko 1 sekundu na HPNA 3.0 mreži.)

Trošak

HPNA adapteri koštaju malo više od Ethernet adaptera, ali su obično jeftiniji od bežičnih adaptera.

Prednosti
 • HPNA koristi postojeću telefonsku instalaciju kod kuće.

 • Za povezivanje više od dva računara u HPNA mrežu nisu potrebna čvorišta ni komutatori.

Nedostaci
 • Potreban vam je telefonski konektor u svakoj sobi u kojoj želite da imate računar, a svi konektori moraju biti na istoj telefonskoj liniji.

Hardverski zahtevi

Postoji nekoliko vrsta hardvera koje se koriste u kućnim mrežama.

 • Mrežni adapteri: Ovi adapteri (takođe se zovu i mrežne kartice ili NIC-ovi) povezuju računare sa mrežom kako bi oni mogli da komuniciraju. Mrežni adapter se može povezati sa USB portom na računaru ili instalirati na računar na dostupnom Peripheral Component Interconnect (PCI) konektoru za proširenje.

  Ilustracija bežičnog, Ethernet i HPNA mrežnog adaptera
  Bežični, Ethernet i HPNA mrežni adapteri
 • Mrežna čvorišta i komutatori: Čvorišta i komutatori povezuju dva ili više računara sa Ethernet mrežom. Komutator je malo skuplji od čvorišta, ali ubrzava brzinu prenosa informacija.

  Ilustracija Ethernet čvorišta
  Ethernet čvorište
 • Mrežne skretnice i pristupne tačke: Mrežne skretnice povezuju računare i mreže (na primer, mrežna skretnica može da poveže kućnu mrežu sa Internetom). Mrežne skretnice takođe vam omogućavaju da delite jednu Internet vezu sa nekoliko računara. Mrežne skretnice mogu biti ožičene ili bežične. Nije potrebno da koristite mrežnu skretnicu za ožičenu mrežu, ali to preporučujemo ukoliko želite da delite Internet vezu. Pristupne tačke pretvaraju ožičene Ethernet mreže u bežične mreže. Ako želite da delite Internet vezu preko bežične mreže, biće vam potrebna bežična mrežna skretnica ili pristupna tačka.

  Ilustracija pristupne tačke, ožičene mrežne skretnice i bežične mrežne skretnice
  Pristupna tačka (levo), ožičena mrežna skretnica (centar), bežična mrežna skretnica (desno)
 • Modemi: Računari koriste modeme za slanje i primanje informacija preko telefonskih ili kablovskih linija. Ako želite da se povežete sa Internetom, biće vam potreban modem.

  Ilustracija kablovskog modema
  Kablovski modem
 • Mrežni kablovi (samo Ethernet i HPNA): Mrežni kablovi povezuju računare međusobno, kao i sa drugim odgovarajućim hardverom, kao što su čvorišta i mrežne skretnice.

  Ilustracija Ethernet i HPNA kablova
  Ethernet i HPNA kablovi

Tabela ispod prikazuje hardver koji je potreban za svaki tip mrežne tehnologije.

Tehnologija Hardver Koliko
Tehnologija

Ethernet

Hardver

Ethernet mrežni adapter

Koliko

Po jedan za svaki računar na mreži

Tehnologija

Hardver

Ethernet čvorište ili komutator (potreban samo ako želite da povežete više od dva računara)

Koliko

Jedan (10/100 čvorište ili komutator su najbolje rešenje i trebalo bi da ima dovoljno portova za sve računare na mreži)

Tehnologija

Hardver

Ethernet mrežna skretnica (potrebna samo ako želite da povežete više od dva računara i da delite Internet vezu)

Koliko

Jedan (čvorište ili komutator nisu potrebni ako imate mrežnu skretnicu zato što ona ima portove za računare)

Tehnologija

Hardver

Ethernet kablovi

Koliko

Po jedan za svaki računar koji je povezan sa mrežnim čvorištem ili komutatorom (najbolji su 10/100 Cat 5e kablovi)

Tehnologija

Hardver

Ukršteni kabl (potreban je samo ako želite da direktno povežete dva računara bez korišćenja čvorišta, komutatora ili mrežne skretnice)

Koliko

Jedan

Tehnologija

HPNA

Hardver

Mrežni adapter za kućnu telefonsku liniju (HPNA)

Koliko

Po jedan za svaki računar na mreži (najbolji su mrežni adapteri kod kojih je USB direktno povezan sa telefonskom linijom)

Tehnologija

Hardver

Telefonski kablovi

Koliko

Po jedan za svaki računar na mreži (koristite standardni telefonski kabl da biste priključili svaki računar u telefonski konektor)

Tehnologija

Bežična mreža

Hardver

Bežični mrežni adapter

Koliko

Po jedan za svaki računar na mreži

Tehnologija

Hardver

Bežična pristupna tačka ili mrežna skretnica (preporučuje se)

Koliko

Jedan

Trebalo bi da saznate koji tip mrežnih adaptera imaju vaši računari, ukoliko ih imaju. Možda ćete odlučiti da koristite određenu tehnologiju zato što već imate većinu hardvera ili ćete možda odlučiti da nadogradite hardver. Većina ljudi smatra da kombinacija tehnologija najbolje funkcioniše za njihovo okruženje. Za preporučene rasporede i informacije o sastavljanju mreže pogledajte odeljak Podešavanje kućne mreže.