Komponente uključene u Windows Vista servisni paket 1 (SP1)

Windows Vista Servisni paket 1 (SP1) predstavlja važnu ispravku koja poboljšava pouzdanost i performanse operativnog sistema Windows Vista. Ispod ćete pronaći informacije o određenim promenama i poboljšanjima koja SP1 sadrži.

Poboljšanja pouzdanosti

Windows Vista SP1 obuhvata poboljšanja koja će umanjiti mogućnost da računar prestane da se odaziva. Ona obuhvataju poboljšanja problema u vezi sa Windows kalendarom, programom Windows Media Player i brojnim upravljačkim programima u operativnom sistemu Windows Vista. Mnoga poboljšanja pouzdanosti u SP1 predstavljaju odgovor na probleme koje su korisnici prijavili pomoću Windows alatke za izveštavanje o greškama.

Druga poboljšanja pouzdanosti u operativnom sistemu Windows Vista SP1 obuhvataju:

 • Bolju međuoperativnost sa novijim grafičkim karticama i spoljnim ekranima na laptop računarima.

 • Poboljšanja bežičnih direktnih (ad hoc) veza između računara.

 • Veću pouzdanost kada Windows Vista uđe u stanje spavanja ili se probudi iz njega.

 • Bolju kompatibilnost sa mnogim upravljačkim programima štampača.

 • Poboljšanja za računare koji su nadograđeni iz operativnog sistema Windows XP u Windows Vista.

Poboljšanja performansi

Windows Vista SP1 obuhvata mnoge promene koje će povećati brzinu i poboljšati performanse računara. Evo nekih od oblasti koje su posebno poboljšane:

 • Brže kopiranje ili izdvajanje datoteka iz komprimovanog režima.

 • Brže pretraživanje datoteka na udaljenom računaru ili serveru.

 • Poboljšan odgovor iz režima hibernacije i nastavka rada.

 • Bolja upotreba baterija zahvaljujući promenama u načinu na koji Windows Vista prikazuje ekran kada se ništa ne pomera.

 • Poboljšane performanse za poslovne korisnike kada se Windows Vista koristi izvan domena.

 • Poboljšano vreme koje je potrebno za otvaranje velikih datoteka slika.

Poboljšanja bezbednosti

Ako koristite BitLocker za šifrovanje sistemske particije računara (disk jedinice C na računaru) u operativnom sistemu Windows Vista Enterprise ili Windows Vista Ultimate, BitLocker zaštita je proširena tako da radi na više particija računara (više nije ograničena na jednu particiju).

Promene pretrage

SP1 sadrži važnu promenu načina na koji funkcioniše pretraga radne površine u operativnom sistemu Windows Vista. Sada možete da izaberete podrazumevanu uslugu pretrage radne površine, što je slično načinu na koji možete da izaberete podrazumevanu uslugu pretrage za Web pregledače i plejere medija. Pomoću SP1 sada možete da dobijete željene rezultate pretrage iz „Start“ menija i iz programa Windows Explorer.

Promene u izveštavanju o memoriji (RAM)

SP1 takođe menja način prijavljivanja instalirane radne memorije (RAM). Pre SP1, količina prijavljene memorije bila je jednaka količini memorije koju je Windows mogao da koristi. U SP1, količina prijavljene memorije jeste količina memorije koja je instalirana na računaru. Ako imate instalirano 4 gigabajta (GB) memorije, u funkcijama kao što su „Sistem“ ili „Informacije o performansama i alatke“ na kontrolnoj tabli sada ćete videti prijavljena 4 GB memorije. Do ove promene će doći samo ako BIOS računara može da prikaže toliku količinu RAM memorije.

Više informacija

Ako ste IT stručnjak ili napredni korisnik i želite dodatne detaljne informacije o SP1, na stranici „Resursi za Windows Vista servisni paket 1“ na Web lokaciji Microsoft TechNet možete pronaći napomene uz izdanje, vodič za primenu SP1 i druge informacije.