Komponente uključene u Windows Vista servisni paket 2 (SP2)

Windows Vista‌ Servisni paket 2 (SP2) jeste važna ispravka koja uključuje podršku za nove tipove hardvera i nove hardverske standarde i takođe sadrži sve ispravke koje su objavljene od pojavljivanja SP1. Dole su navedene informacije o određenim promenama i poboljšanjima koja SP2 sadrži. Više informacija o instaliranju SP2 potražite u članku Instalacija Windows Vista servisnog paketa 2 (SP2).

Evo nekih od poboljšanja u SP2:

  • Kompatibilnost programa. Microsoft radi na osiguranju savršenog rada programa u operativnom sistemu Windows Vista. Takođe sarađujemo sa našim partnerima na poboljšanju pouzdanosti i kompatibilnosti programa koje ne izdaje Microsoft. Dakle, SP2 obuhvata prethodno objavljene ispravke koje su vam dostupne kada koristite lokaciju Windows Update, kao i nove ispravke kompatibilnosti za pojedinačne programe.

  • Hardverska podrška. Pored drugih poboljšanja, SP2 vam donosi dodatnu podršku za Bluetooth bežičnu tehnologiju i poboljšane performanse za Wi-Fi veze kada računar nastavi rad nakon stanja spavanja. Pored toga, sada možete da snimate podatke na Blu-ray diskovima.

  • Opšte ispravke operativnog sistema. SP2 obuhvata Windows Search 4.0 sa poboljšanim mogućnostima indeksiranja i pretrage. SP2 takođe uključuje ispravke koje mogu da poboljšaju snimanje TV programa pomoću aplikacije Windows Media Center.

Ako ste IT stručnjak ili napredni korisnik i želite dodatne detaljne informacije o SP2, napomene uz izdanje, vodič za primenu SP2 i druge informacije možete pronaći na stranici „Resursi za Windows Vista servisni paket 2“ na Veb lokaciji Microsoft TechNet.