Šta je novo u upravljanju postavkama napajanja

U ovoj verziji operativnog sistema Windows pružena vam je do sada najveća kontrola nad načinom potrošnje struje i upravljanja napajanjem računara.

Nadgledanje potrošnje struje pomoću merača baterije

Merač baterije možete koristiti za aktiviranje različitih planova napajanja. Iako se merač baterije mnogo češće koristi na mobilnim računarima, on se može pojaviti i na stonom računaru ukoliko je računar priključen na USB izvor neprekidnog napajanja (UPS) ili neki drugi uređaj sa kratkotrajnom baterijom.

Merač baterije se nalazi na sistemskoj traci poslova u okviru Windows trake zadataka. Pomoću merača baterije lako možete da nadgledate potrošnju struje mobilnog računara prilikom njegovog korišćenja.

Kada zadržite pokazivač iznad ikone baterije, prikazuje se preostali procenat kapaciteta baterije i plan napajanja koji Windows koristi.

Slika ikone baterije koja prikazuje aktivni plan napajanja i preostali kapacitet
Zadržite pokazivač iznad ikone baterije da biste videli aktivni plan napajanja i preostali kapacitet baterije

Napomena

  • Mnogi mobilni računari imaju više od jedne baterije. Kliknite na ikonu baterije da biste videli preostali kapacitet svake baterije. Zadržite pokazivač iznad ikone da biste videli zajednički kapacitet baterija.

Merač baterije takođe prikazuje da li je mobilni računar priključen na struju ili radi na bateriju. Kada je kapacitet baterije nizak, merač baterije prikazuje obaveštenje koje se pojavljuje iznad ikone baterije.

Ikona baterije menja izgled da bi prikazala trenutno stanje baterije i da biste vi mogli videti preostali kapacitet baterije Kada je kapacitet baterije iznad 25 procenata, ikona baterije je zelena. Kada kapacitet baterije dostigne 25 procenata, iznad zelene ikone baterije pojavljuje se žuti trougao sa znakom uzvika (!). Kada je kapacitet baterije nizak, iznad zelene ikone baterije pojavljuje se crveni krug sa belim znakom „X“.

Kada kliknete na ikonu baterije, merač baterije prikazuje preostali kapacitet baterije. Pomoću merača baterije takođe se možete prebaciti na drugi plan napajanja (na primer, sa plana koji optimizuje performanse sistema na plan za uštedu energije).

Slika merača baterije koji prikazuje plan napajanja i preostali kapacitet
Merač baterije

Da biste promenili postavke plana napajanja ili izabrali plan napajanja koji nije prikazan u okviru merača baterije, izaberite stavku Više opcija napajanja. Za više informacija pogledajte odeljak Merač baterije: najčešća pitanja.

Planovi napajanja

Postavke napajanja u ovoj verziji operativnog sistema Windows zasnovane su na planovima napajanja. Plan napajanja je skup hardverskih i sistemskih postavki za upravljanje potrošnjom struje računara. Plan napajanja pomaže u uštedi energije, povećanju sistemskih performansi ili postizanju balansa između njih. Tri podrazumevan plana napajanja — Balansirani, Ušteda energije i Visoke performanse — zadovoljavaju potrebe većine ljudi. Možete promeniti postavke za bilo koji od ovih planova ili kreirati sopstveni na osnovu jednog od podrazumevanih planova ako ovi planovi ne odgovaraju vašim potrebama.

Napomena

  • Proizvođač računara može obezbediti dodatne planove napajanja.

Iako je podrazumevani plan napajanja u ovoj verziji operativnog sistema Windows „Balansirani“, možete odabrati i neki drugi plan napajanja kao podrazumevani. Ukoliko odlučite da ponovo postavite plan napajanja „Balansirani“ kao podrazumevani, to možete uraditi u bilo kom trenutku.

U sledećoj tabeli je opisan svaki podrazumevani plan napajanja.

Balansirani

Ovim planom se balansiraju potrošnja struje i performanse sistema prilagođavanjem brzine procesora aktivnostima na računaru.

Ušteda energije

Ovaj plan omogućava uštedu energije mobilnog računara smanjivanjem performansi sistema. Njegova osnovna svrha je produžetak radnog veka baterije.

Visoke perfomanse

Ovaj plan omogućava najviši nivo performansi mobilnog računara prilagođavanjem brzine procesora radu ili aktivnosti na računaru i povećanjem performansi sistema.

Upravljanje postavkama napajanja

Pomoću stavke Opcije napajanja na kontrolnoj tabli možete da upravljate svim postavkama plana napajanja. Promenom više opcija za postavke napajanja možete dodatno optimizovati potrošnju struje i performanse računara. Bez obzira na to koliko postavki promenite, u svakom trenutku ih možete vratiti na prvobitne vrednosti.

Napomena

  • Proizvođač računara može obezbediti dodatne planove napajanja i postavke.

Isključivanje računara pomoću dugmeta „Napajanje“

U ovoj verziji operativnog sistema Windows lako možete isključiti računar: U Start meniju jednostavno kliknite na dugme Napajanje.

Slika dugmeta „Napajanje“
Dugme „Napajanje“

Za više informacija pogledajte odeljak Isključivanje računara: najčešća pitanja.